Gmina Mniów

Utrudnienia w meldunkach PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
wtorek, 24 lutego 2015 09:11

Z uwagi na wejście w życie w dniu 1 marca 2015 r. nowych przepisów z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, w dniach 26 – 27 lutego 2015 r. (czwartek i piątek) nastąpi przerwa techniczna w działaniu systemów teleinformatycznych dedykowanych do obsługi obywateli w sprawach meldunkowych (zameldowanie/wymeldowanie). Pełna funkcjonalność zostanie przywrócona w poniedziałek 2 marca 2015 r. Wnioski złożone w tych dniach nie będą mogły być rozpatrzone natychmiast.

Ma to związek z wejściem w życie w dniu 1 marca nowych ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które w przyszłości mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie. Jednak w początkowym okresie  nowe, ciągle modyfikowane i udoskonalane, oprogramowania pn. "Źródło" może nieco wydłużyć czas obsługi interesanta. Prosimy zatem mieszkańców o wyrozumiałość w tym trudnym początkowym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań. Przepraszamy za niezależne od pracowników urzędu potencjalne utrudnienia.

 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
środa, 18 lutego 2015 15:05

Mniów, 2015-02-17

Znak: OG.I.0002.2.2015

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję VI- tą ( szóstą ), zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 25 lutego 2015 r. (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad i protokołu z sesji w dniu 30.01.2015 r.
2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3.w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
4. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wólce Kłuckiej
5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu
6. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie sesji.

 
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
poniedziałek, 16 lutego 2015 16:56

Mniów dnia 16.02.2015 r.

Znak: GKPS.V.6220.8.2014

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),w związku z art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 16.02.2015 r. zostało wydane postanowienie znak: GKPS.V.6220.8.2014, zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „powiększeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzone wydobywanie kopaliny ze złoża „Gościniec”, na terenie miejscowości Pałęgi, gmina Mniów, ze zmianą koncesji na wydobywanie kopaliny oraz granic obszaru i terenu górniczego ustanowionych dla złoża Gościniec I”, realizowanych na działkach o nr ewid. w granicach terenu górniczego „Gościniec I”: 29/2, 30/3, 31/2, 338/1,35/4, 22/3, 47 (droga), 48/1, 49/1, 50/1, 51/3, 52/1, 53/1, 54/3, 55/6, 55/5, 53/3, 52/3, 51/7, 51/5, 66/1 (droga), 62/2, 67/4, w tym działki o nr ewid. w granicach obszaru górniczego „Gościniec I” : 29/2, 30/3, 31/2, 338/1,35/4, 22/3, 47 (droga), 48/1, 49/1, 50/1, 51/3, 52/1, 53/1, 54/3, 55/6, 55/5 obręb 9 Pałęgi do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Więcej…
 
III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie PDF Drukuj Email
Ogłoszenia firm i instytucji
  
piątek, 13 lutego 2015 12:22
Komunikat

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II)”.

Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie.

Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie – na udostępnionym poniżej formularzu:
http://arr.gov.pl/data/00002/zal_1_dow2_2015.pdf
 

Czynności wycofania produktów realizowane w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2015 r.

Więcej informacji w "Warunkach uczestnictwa w mechanizmie dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw (operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.)

OT ARR w Kielcach
Ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce
Tel. 041/343 31 90, 343 23 93

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 59
Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Aktualny czas

luty 2015
ponwtośroczwpiąsobnie
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 

Pogoda

Okiem kamery


Mniów, Droga krajowa nr. 74