Gmina Mniów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
piątek, 12 września 2014 09:11

Mniów dnia 11.09.2014 r.

Znak: GKPS.V.6733.20.2014

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 ze zm), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) dnia 27 lutego 2013 r.), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że została wydana:
Decyzja Nr 13/2014 Wójta Gminy Mniów znak: GKPS.V.6733.20.2014 z dnia 08.09.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • rozbudowie sieci energetycznej ŚN – 15kV i NN – 400/230 V w miejscowości Mniów, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych: 471,472/2,473, 474,443,475,476,477,478,479/3,480/2,481/2,482,483/2,484/2,485/2,486/2,487/2,488/1,489/2,490,491/2,493,494/4,496,497/2,497/4, 497/3,498,525,526/1,527/1,529/4,530,531/1,531/2,532/3,533/4,534,535, 536/1,537/4,538/2,539/2,540,541,542/3,542/4,543,544/2,545/1,546,548, 547/13,549/6,549/10,549/7,549/8,549/13,550/1,554,553/5,553/9,553/8, 553/7,553/10,553/11,553/1551,552,555/3,410,495,494/1,492,491/1,489/1, 488/2,487/1,486/1,484/1,483/1,481/1,789,771,558/4,559/6,559/4,561,3,562/5, 563/2,565/2,566/2,568/20,569/1,570/3,570/2,571,572/2,573, 574,575,576/1,576/2,577,607/2,606/2,606/1,605,604,602,601,600,594/1, 594/2,411,579,391/1,366,349,365/3,365/2,365/1,364/2,364/4,364/3,362,361, 360,359,358/8,357,356,355/1,355/2,352,351/1,350,354,353,409,269,268,270, 271,253,254/2,255,252,251,266,267,264,265,263,262,261,250/1,782,783,798/3,798/1,249,248,258,257,445,260,259,247,1,246,245/4,243/3,256,242,241/1, 240,239,186,183,182/2,182/1,181,184,185,180/2,179,178,220,221,222,223/3, 223/1,224/1,225/1, 226/1,226/4,244/1,238,351/2, 391/2.

Zakres rzeczowy :

  • budowa proj. kontenerowej stacji trafo – Mniów ul. Głęboka
  • wymiana istniejącej stacji trafo Mniów-Podlesie 2.
  • rozbudowa LŚN-15kV na projektowaną linię kablową,
  • rozbudowa LNN - 400/230V na słupach betonowych z zastosowaniem przewodów izolowanych AsXSn z oświetleniem ulicznym,
  • wymiana istniejących kabli LNN – na przekrój 120 mm.
  • wymiana istniejących przyłączy do budynków na izolowane przewodem AsXSn z wyniesieniem pomiarów na zewnątrz budynków,
  • demontaż istniejącej LNN - 400/230 V z przewodami gołymi AL.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i podania do publicznej wiadomości.

Więcej…
 
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko PDF Drukuj Email
Budownictwo
  
piątek, 12 września 2014 09:08

Mniów dnia 10.09.2014r .

Znak: GKPS.V.6220.6.2014

Obwieszczenie

Działając na podstawie art.10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

WÓJT GMINY MNIÓW ZAWIADAMIA

o wydaniu w dniu 09.09.2014 r. postanowienia znak: GKPS.V.6220.6.2014 - o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z przykanalikami w miejscowości Mniów.

Więcej…
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
Rada Gminy
  
piątek, 12 września 2014 09:03

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XLIII – ą, sesję, zwykłą Rady Gminy w Mniowie w dniu 19 września 2014 r. (piątek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad i protokołu z sesji w dniu 25.07.2014 r..
2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych za I-sze półrocze 2014 r. - analiza.

Podjęcie uchwał :
4. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Mniów na lata 2014-2024”,
5. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego,
6. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
7. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
8. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2014-2025,
9. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie sesji.

Znak: OG.I.0002.7.2014
Mniów, 2014-09-11.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
/-/ Zdzisław Kos

 
Informacja o nagrodach dla krwiodawców PDF Drukuj Email
Inne ogłoszenia
  
czwartek, 11 września 2014 10:25

 

Informujemy, że w Urzędzie Gminy czekają na odebranie *nagrody dla honorowych krwiodawców*, którzy wzięli udział w akcji oddawania krwi 6 września 2014 r. na Kompleksie Sportowym w Mniowie i *posiadają kupony z loterii z numerami: 4, 21, 24*.

Nagrody można odebrać *do 17 września 2014 r. w pok. nr 15 w godzinach 7:30-15:30*. Prosimy o zabranie ze sobą kuponu.

Poprawiony ( czwartek, 11 września 2014 10:35 )
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 53
Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Aktualny czas

wrzesień 2014
ponwtośroczwpiąsobnie
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Pogoda

Okiem kamery


Mniów, Droga krajowa nr. 74